Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen die verzorgd worden door BevalBewust.

Na inschrijving ontvang je de planning van de cursus per mail. Als hier datums tussen staan die je niet uitkomen, dien je dit uiterlijk 24 uur na ontvangst van de planning te melden per mail.

Na 24 uur geen bericht, betekent dit dat je akkoord gaat met de planning. Mocht er sprake zijn van onmacht, mag je 48 uur voor aanvang van de les, de les verzetten. Mits het mogelijk is. Daarbij wordt er rekening gehouden met hoever je bent met je zwangerschap en of er nog plek is wanneer deze thema weer plaatsvindt. Als deze voorwaarden niet worden nagekomen, is de gemiste les voor je eigen rekening.

Na inschrijving ontvang je per mail de factuur met de betalingsgegevens. Na betaling is de inschrijving definitief en ben je verzekerd van een plek. Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn door BevalBewust. Als het bedrag niet ontvangen is, vervalt je inschrijving.

Cursisten die zich later dan de 14 dagen betaaltermijn aanmelden, dienen het cursusgeld per omgaande te voldoen. Cursisten kunnen de factuur eventueel indienen bij hun zorgverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar na te gaan of (een deel van) de cursus vergoed wordt. BevalBewust heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Annulering

Bij geen deelname aan de cursus dient de cursist BevalBewust hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip, tenzij dit anders is afgesproken. Bij annulering door de cursist geldt het volgende:

  • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang zal het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal 70% van het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op restitutie.
    Annulering door BevalBewust

Bevalbewust behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of door onmacht. Wanneer er minder dan 3 aanmeldingen zijn voor een groepscursus op een lesdag, gaat de cursus op de desbetreffende dag niet door. Dit wordt minstens een week van te voren gecommuniceerd. Er kan in overleg een nieuwe datum worden besproken.

Vertrouwlijkheid

De docente zal de door cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Aansprakelijkheid

Bevalbewust kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid tot nakoming van de gemaakte afspraken door onmacht of toedoen van derden
Deelname aan de cursussen is voor eigen risico. BevalBewust draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.
BevalBewust is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

Overmacht

BevalBewust mag zich op overmacht beroepen indien de uitvoering van de verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, worden verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten ons wil, daaronder begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijke extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van BevalBewust, terroristische acties, daden van lokale of nationale overheden of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties.

In geval van overmacht aan de zijde van BevalBewust. Zal er zo mogelijk, de cursus online worden aangeboden. Annulering  van de cursus door overmacht geldt geen mogelijkheid tot restitutie, de cursist is het volledige, overeengekomen cursusgeld verschuldigd. Indien anders vooraf is afgesproken.